Przewodnik Emily po kata: Mokuju tai mokuju

Uwaga: poniższe opisy kata są interpretacją autorki i oparte są o filmy AJJF i opisy z artykułów w Kendo World. Niektóre z terminów mogą nie być w 100% poprawne, ale służą głównie temu, by wyobrazić sobie pozycje w oparciu o wiedzę o podstawowych atakach. Wszelkie błędy są winą autorki, nie portalu Jukendo World.

 

To mój pierwszy post na Jukendo.World, chociaż tak naprawdę sporo czasu spędzam nad edycją filmów i koordynacją całego portalu. Moje doświadczenie w jukendo nie jest duże, jednak niedawno zainicjowałam sekcję treningową w Melbourne, w Australii, i czuję, że to dobry moment, by zacząć gromadzić wiedzę, która może być przydatna tym, którzy również rozpoczynają przygodę z tym budo.

 

Niniejszy wpis to tylko ogólny przewodnik po mokuju tai mokuju kata, napisany w oparciu o wiele filmów, by spróbować przybliżyć formy kata i podzielić je na poszczególne elementy. Zmodyfikowałam trochę swój tekst po tym, jak kupiłam kopie Kendo World z opisami kata stworzonymi przez Baptiste’a. Gdzie tylko to możliwe, starałam się maksymalnie uprościć język, jednak zakładam również, że czytelnik posiada podstawową wiedzę o technikach i budo. Wszelkie błędy, jakie mogą wystąpić, są wyłącznie moje i zostaną poprawione zaraz po wychwyceniu.

 

Każda forma kata opisana jest w dwóch częściach – dłuższym i bardziej szczegółowym opisie i krótkim podsumowaniu, w którym zawarte są tylko kluczowe elementy. Dłuższy opis bazuje na dwóch akapitach – kluczowych technikach danej formy kata i ich zakończeniu, które jest bardzo podobne dla każdej z form.

 

W artykule Baptiste’a (Kendo World, 2006, nr 5-1, strony: 97-105) wspomniano, że można myśleć o kata jako o dwóch zestawach form: w pierwszych czterech shikata atakuje używając konkretnych technik (omote, ura, shita, nodo), w kolejnych czterech uchikata wykonuje identyczne ataki, a shikata kontratakuje. Toteż znając pierwsze cztery kata po stronie shi, od razu wiadomo, jak wyglądają kolejne cztery po stronie uchi.


Kata numer 1: Ipponme: Omote
Obie osoby zaczynają z chudan-no-kamae. Robią trzy kroki naprzód tak, by osiągnąć dystans ma-ai. Uchi napina mięśnie, jakby przygotowując się do ataku. Shi inicjuje atak pchnięciem na omote, uchi umożliwia to, lekko przesuwając końcówkę mokuju na lewo.

 

Shi przyciąga mokuju z powrotem blisko ciała w momencie wykonania dużego kroku w tył. Shi wykonuje niewielki krok naprzód (zanshin). Uchi prowadzi shi do pozycji końcowej chudan-no-kamae. Obydwoje równocześnie przechodzą do gedan-no-kamae, cofają się 5 kroków, podnoszą broń z powrotem do chudan-no-kamae.

W skrócie: Obydwie osoby w chudan. 3 kroki do środka. Uchi = Okuri. Shi = Omote. Shi = cofa się. Shi = Zanshin. Chudan. Gedan. 5 kroków w tył. Chudan.

Kata numer 2: Nihonme: Ura
Obydwie osoby zaczynają z chudan-no-kamae. Robią trzy kroki naprzód, jednak Uchi skraca trzeci krok tak, by być nieco poza ma-ai (2,5 kroku). Shi wykonuje niewielki krok naprzód, nakładając presję na Uchi. Uchi reaguje, napierając bronią w prawo i lekko w górę, by Shi mógł wykonać pchnięcie na ura, prześlizgując broń poniżej mokuju Uchi.

 

Shi przyciąga mokuju z powrotem blisko ciała w momencie wykonania dużego kroku w tył. Shi wykonuje niewielki krok naprzód (zanshin). Uchi prowadzi shi do pozycji końcowej chudan-no-kamae. Obydwoje równocześnie przechodzą do gedan-no-kamae, cofają się 5 kroków, podnoszą broń z powrotem do chudan-no-kamae.

W skrócie: Obydwie osoby w chudan. Shi 3 kroki naprzód, Uchi 2,5 kroku. Shi = krok z presją / Uchi = przesunięcie broni w prawo i leko w górę, Shi = Ura. Shi = cofa się. Shi = Zanshin. Chudan. Gedan. 5 kroków w tył. Chudan.

Kata numer 3: Sanbonme: Shita
Uchi przechodzi do gedan-no-kamae, celując w prawe kolano shi. Shi przyjmuje kamae nieco niższe niż chudan-no-kamae. Obydwie osoby robią trzy kroku do przodu, jednak Uchi skraca trzeci krok tak, by być nieco poza ma-ai. Shi wykonuje niewielki krok naprzód, nakładając presję w postaci markowanego pchnięcia na omote. Uchi odpowiada, naciskając na broń Shi w górę. Shi wykorzystuje to, kierując swoją broń tak, by prześlizgnęła się pod mokuju Uchi i uderzyła na dolną część klatki piersiowej – pchnięcie w shita. Uchi musi upewnić się, że lewe ramię zostało przesunięte wystarczająco do góry i w prawo, by cel był dostępny (shitadou), a łokieć poza linią ciosu.

 

Shi przyciąga mokuju z powrotem blisko ciała w momencie wykonania dużego kroku w tył. Shi wykonuje niewielki krok naprzód (zanshin). Uchi prowadzi shi do pozycji końcowej chudan-no-kamae. Obydwoje równocześnie przechodzą do gedan-no-kamae, cofają się 5 kroków, podnoszą broń z powrotem do chudan-no-kamae.

W skrócie: Uchi przyjmuje gedan na prawe kolano Shi, Shi w niskim chudan. 3 kroki naprzód, Uchi 2,5 kroku. Shi = krok i markowane omote / Uchi = przesuwa broń Shi w górę i prawo, Shi = pod mokuju Uchi i pchnięcie w shita. Shi = cofa się. Shi = Zanshin. Chudan. Gedan. 5 kroków w tył. Chudan.

Kata numer 4: Yohonme: Nodo
Uchi przyjmuje kamae nieco niższe niż chudan-no-kamae. Shi przyjmuje gedan-no-kamae, celując w lewe kolano Uchi. Obydwie osoby wykonują 3 kroki naprzód, jednak Uchi skraca trzeci krok tak, by być nieco poza ma-ai. Shi wykonuje niewielki krok do przodu, nakładając presję i markowane pchnięcie na dolną część klatki piersiowej Uchi (shitadou). W odpowiedzi, Uchi naciska bronią w dół na broń Shi. Shi unika presji i wykonuje pchnięcie na nodo.


Shi przyciąga mokuju z powrotem blisko ciała w momencie wykonania dużego kroku w tył. Shi wykonuje niewielki krok naprzód (zanshin). Uchi prowadzi shi do pozycji końcowej chudan-no-kamae. Obydwoje równocześnie przechodzą do gedan-no-kamae, cofają się 5 kroków, podnoszą broń z powrotem do chudan-no-kamae.

W skrócie: Uchi w niskim chudan, Shi w gedan celując w lewe kolano Uchi. 3 kroki naprzód, Uchi 2,5 kroku. Shi = krok i markowany atak na shita / Uchi = nacisk bronią w dół, Shi = pod mokuju Uchi i nodo. Shi = cofa się. Shi = Zanshin. Chudan. Gedan. 5 kroków w tył. Chudan.

Kata numer 5: Gohonme: Migi no haraizuki
Obie osoby zaczynają z chudan-no-kamae. Robią trzy kroki naprzód tak, by osiągnąć dystans ma-ai. W momencie jego osiągnięcia, Uchi atakuje omote, a Shi odpowiada za pomocą techniki zbicia: migi no harai, uderzając jak najbliżej lewej ręki Uchi, w dół i w prawo, po czym powraca do wyjściowego kamae i zadaje pchnięcie na omote, bez ruchu naprzód.

 

Shi przyciąga mokuju z powrotem blisko ciała w momencie wykonania dużego kroku w tył. Shi wykonuje niewielki krok naprzód (zanshin). Uchi prowadzi shi do pozycji końcowej chudan-no-kamae. Obydwoje równocześnie przechodzą do gedan-no-kamae, cofają się 5 kroków, podnoszą broń z powrotem do chudan-no-kamae.

W skrócie: Obydwie osoby w chudan. 3 kroki naprzód. Uchi = pchnięcie na omote / Shi = migi no harai. Shi = pworót do kamae, pchnięcie na omote bez kroku w przód. Shi = cofa się. Shi = Zanshin. Chudan. Gedan. 5 kroków w tył. Chudan.

Kata numer 6: Ropponme: Hidari no haraizuki
Obie osoby zaczynają z chudan-no-kamae. Robią trzy kroki naprzód, jednak Shi skraca trzeci krok, tak, by być nieco poza ma-ai. Uchi wykonuje niewielki krok naprzód, nakładając presję na Shi. Uchi reaguje, napierając bronią w prawo, Uchi unika presji, prześlizgując mokuju pod bronią Shi i zadając pchnięcie na ura, jednak Shi zbija broń stosując technikę hidari no harai jak najbliżej lewej ręki Uchi, w dół i lewo, po czym powraca do wyjściowego kamae i zadaje pchnięcie na ura, bez ruchu naprzód.


Shi przyciąga mokuju z powrotem blisko ciała w momencie wykonania dużego kroku w tył. Shi wykonuje niewielki krok naprzód (zanshin). Uchi prowadzi shi do pozycji końcowej chudan-no-kamae. Obydwoje równocześnie przechodzą do gedan-no-kamae, cofają się 5 kroków, podnoszą broń z powrotem do chudan-no-kamae.

W skrócie: Obuie osoby w chudan. 3 kroki naprzód, Shi 2,5 kroku. Uchi = krok i miarkowane pchnięcie omote  / Shi nacisk w prawo. Uchi = broń pod mokuju Shi i pchnięcie na ura. Shi = Hidari no harai i pchnięcie na ura bez ruchu nóg. Shi = powrót do kamae. Shi = cofa się. Shi = Zanshin. Chudan. Gedan. 5 kroków w tył. Chudan.

Kata numer 7: Nanahonme: Shita no haraizuki
Shi przechodzi do gedan-no-kamae, celując w prawe kolano Uchi. Uchi przyjmuje kamae nieco niższe niż chudan-no-kamae. Obydwie osoby robią trzy kroku do przodu, jednak Shi skraca trzeci krok tak, by być nieco poza ma-ai. Uchi wykonuje niewielki krok naprzód, nakładając presję w postaci markowanego pchnięcia na omote. Shi odpowiada, naciskając na broń Uchi w górę. Uchi wykorzystuje to, kierując swoją broń tak, by prześlizgnęła się pod mokuju Shi i uderzyła na dolną część klatki piersiowej – pchnięcie w shita. Shi odpowiada techniką zbicia: shita no harai, jak najbliżej lewej ręki Uchi, w dół i w prawo. Shi wraca do kamae i wykonuje pchnięcie na omote bez ruchu nóg naprzód.

 

Shi przyciąga mokuju z powrotem blisko ciała w momencie wykonania dużego kroku w tył. Shi wykonuje niewielki krok naprzód (zanshin). Uchi prowadzi shi do pozycji końcowej chudan-no-kamae. Obydwoje równocześnie przechodzą do gedan-no-kamae, cofają się 5 kroków, podnoszą broń z powrotem do chudan-no-kamae.

W skrócie: Uchi w niskim chudan, Shi w gedan celując w prawe kolano Uchi. 3 kroki naprzód, Shi 2,5 kroku. Uchi = krok i markowane pchnięcie omote / Shi = unika w górę. Uchi = cios pod bronią Shi w shita. Shi = Shita no harai, powrót do kamae, pchnięcie na omote bez ruchu naprzód. Shi = Zanshin. Chudan. Gedan. 5 kroków w tył. Chudan.

Kata numer 8: Hachihonme: Makiotoshi
Uchi przechodzi do gedan-no-kamae, celując w lewe kolano Shi. Shi przyjmuje kamae nieco niższe niż chudan-no-kamae. Obydwie osoby robią trzy kroku do przodu, jednak Shi skraca trzeci krok tak, by być nieco poza ma-ai. Uchi wykonuje niewielki krok naprzód, nakładając presję i markowany cios na dolną część klatki piersiowej Shi (shitadou). W odpowiedzi, Shi naciska bronią na mokuju Uchi. Uchi unika presji prześlizgując broń pod mokuju Shi i wykonuje pchnięcie na nodo. Shi odpowiada prostując lewą rękę i unosząc broń Uchi do góry, jednocześnie cofając się o krok. Shi wykonuje technikę makiotoshi, przyciągając prawą rękę gwałtownie do biodra, jednocześnie pilnując, by końcówka broni nie zeszła z linii środka. Uchi musi upewnić się, że cel – okolice serca – są wystarczająco otwarte, by Shi, z krokiem naprzód, wykonał pchnięcie na omote.

 

Shi przyciąga mokuju z powrotem blisko ciała w momencie wykonania dużego kroku w tył. Shi wykonuje niewielki krok naprzód (zanshin). Uchi prowadzi shi do pozycji końcowej chudan-no-kamae. Obydwoje równocześnie przechodzą do gedan-no-kamae, cofają się 5 kroków, podnoszą broń z powrotem do chudan-no-kamae.

 

W skrócie: Uchi gedan celując w lewe kolano Shi, Shi w niskim chudan. 3 kroki naprzód, Shi 2,5. Uchi = krok naprzód i markowane pchnięcie w shita / Shi = naciska broń w dół, Uchi = unika presji, pchnięcie na nodo. Shi = blokuje bronią w górę, makiotoshi, powrót do kamae, pchnięcie na omote z krokiem naprzód. Shi = cofa się. Shi = Zanshin. Chudan. Gedan. 5 kroków w tył. Chudan.

 

  • To część serii poradników, rozpoczętej przez Emily Jackman, która zarządza portalem i tworzy filmy dla Jukendo.World, a także przewodzi sekcji Jukendo Melbourne, Victorian Naginata Renmei i jest obecnie wiceprezydentem Australijskiej Federacji Naginata. Dodatkowo, prócz aratashii naginata i jukendo, trenuje również Toda Ha Buko Ryu pod czujnym okiem senseja Keeley.
  • Poradniki te dostępne są również na Facebooku Jukendo Melbourne.

Odpowiedź

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: